Výstavba domů od základů


Výstava rodinných domů od základu až po konečné úpravy interiéru.

Hlavní stavební výroba obnáší vyhotovení základů a všech přiléhajících nosných konstrukcí (vodorovných, svislých) a příček. Součástí je také stavba krovu a zastřešení. V současné době lze do hlavní výroby zahrnout zbudování spodní stavby (výkopové práce, základová deska, popř. sklepní prostory, včetně obvodového zdiva) a výplně otvorů (u stavby na klíč záleží na uzavřené smlouvě a na zhotoviteli, co si pod pojmem hrubá stavba představuje).

Základem přidružené stavební výroby je úprava vnějších i vnitřních povrchů a řemesla (kamenictví, tesařství), která patří k dokončení stavby (konečné úpravy stěn, podlah, podhledů apod.).

Souhrnně se dá říci, že hrubá stavba je postavení surového domu bez estetické úpravy, jež zahrnuje níže uvedené fáze.

Fáze hrubé výstavby:

  • zemní výkopové práce
  • přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech
  • základová spára + základová deska
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem, nad běžným podlažím)
  • vnitřní zdivo včetně překladů a věnců
  • střešní konstrukce (krov, atika, komín, prostupy aj.)
  • izolace vodorovných a svislých konstrukcí